Sākums

“Kultūrā, kurā idejas vēl tiek uzlūkotas kā vērā ņemami argumenti, grāmatas var daudz ko mainīt.”

Dienasgrāmata

Izdevniecība “Apvārsnis” laiž klajā etiopu eposa “Kebra Nagast” tulkojumu latviešu valodā

Ir vairāki iemesli, kāpēc katram, kas interesējas vai nu par Rietumu civilizācijas un kristietības, vai par Tuvo Austrumu un melnās Āfrikas vēsturi un kultūru, varētu būt saistošs etiopu eposs “Kebra Nagast” jeb “Ķēniņu godība.” Šo Etiopijas īpašās kultūras kvintesenci var lasīt, piemēram, lai gūtu priekšstatu par viduslaiku literatūras tradīciju kristīgās kultūrtelpas tālākajā dienvidu perifērijā, to …

Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms – politnekorekts, bet patiess stāsts par Rietumeiropas pašnāvību

“Eiropa šobrīd izdara pašnāvību. Vai vismaz to izlēmuši darīt tās politiskie vadītāji (…) lielākās daļas šobrīd dzīvojošo cilvēku mūža beigās Eiropa vairs nebūs Eiropa un eiropieši būs zaudējuši vienīgo vietu uz pasaules, ko tie var saukt par mājām,” – tā izdevniecības “Apvārsnis” izdotās britu rakstnieka un publicista Duglasa Marija grāmatas “Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, …

Par mums

Izdevniecība “Apvārsnis” izveidota ar mērķi popularizēt Latvijas un pasaules vēsturi, radīt jaunatnē interesi par zinātni, veicināt kritisko domāšanu, sniegt savu pienesumu eiropeisko tradicionālo vērtību un ideju tālāknodošanā, izpētē un attīstībā.

Lai panāktu šos mērķus mēs izdodam grāmatas kā arī esam izveidojuši un uzturam:
– Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv;
– zinātnes popularizācijas vietni atklajumi.lv;
– pasaules civilizāciju vēstures, ārpuszemes dzīvības meklējumu kā arī dažādu neizskaidrojamu vai neizprotamu parādību iepazīšanai veltītu portālu aliens.lv

Kā savas darbības moto esam izvēlējušies britu rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Duglasa Marija atziņu: “Kultūrā, kurā idejas vēl tiek uzlūkotas kā vērā ņemami argumenti, grāmatas var daudz ko mainīt.”

Kontakti

izdevnieciba.apvarsnis@gmail.com

tel. 29151826