Par mums

Izdevniecība “Apvārsnis” izveidota ar mērķi popularizēt Latvijas un pasaules vēsturi, radīt jaunatnē interesi par zinātni, veicināt kritisko domāšanu, sniegt savu pienesumu eiropeisko tradicionālo vērtību un ideju tālāknodošanā, izpētē un attīstībā.

Lai panāktu šos mērķus mēs izdodam grāmatas kā arī esam izveidojuši un uzturam:
– Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv;
– zinātnes popularizācijas vietni atklajumi.lv;
– pasaules civilizāciju vēstures, ārpuszemes dzīvības meklējumu kā arī dažādu neizskaidrojamu vai neizprotamu parādību iepazīšanai veltītu portālu aliens.lv

Kā savas darbības moto esam izvēlējušies britu rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Duglasa Marija atziņu: “Kultūrā, kurā idejas vēl tiek uzlūkotas kā vērā ņemami argumenti, grāmatas var daudz ko mainīt.”