Izdevniecība “Apvārsnis” laiž klajā etiopu eposa “Kebra Nagast” tulkojumu latviešu valodā

Ir vairāki iemesli, kāpēc katram, kas interesējas vai nu par Rietumu civilizācijas un kristietības, vai par Tuvo Austrumu un melnās Āfrikas vēsturi un kultūru, varētu būt saistošs etiopu eposs “Kebra Nagast” jeb “Ķēniņu godība.”

Derības šķirsta kopija Ābrama klinšu baznīcā Etiopijas ziemeļu provincē Tigrajā. 2006.g. Māra Bērziņa foto.

Šo Etiopijas īpašās kultūras kvintesenci var lasīt, piemēram, lai gūtu priekšstatu par viduslaiku literatūras tradīciju kristīgās kultūrtelpas tālākajā dienvidu perifērijā, to skatot kontekstā ar īpaši kolorīto vietējo reliģiju un afroaziātu grupai piederīgo cilšu etnisko sinkrētismu, kurā savijušās pagāniskās tradīcijas ar jau senlaikos pieņemto jūdaismu un vēlāk, ap IV gadsimtu atnākušo agrīno kristietību – monofizītismu. Tāpat leģendārās Sābas ķēniņienes un viņas no ne mazāk leģendārā senžīdu valdnieka Zālamana ieņemtā dēla kā Etiopijas ķēniņu dinastijas dibinātāja un to pēcteču slaveno darbu stāsta iepazīšana būtu lieti noderīga katram, kas dodas vai plāno doties ceļojumā uz šo Āfrikas vienīgo seno kristīgo valsti – nezinot tā saturu, nebūs, piemēram, saprotams, kāpēc katrā Etiopijas austrumu pareizticīgo baznīcā kā svētākais priekšmets atrodas Izraēla dieva un viņa izredzētās tautas derības šķirsta kopija, kamēr pats īstais šķirsts – kā apgalvo etiopi – nevienam, izņemot tā sargu, nepieejams tiek glabāts senās galvaspilsētas Aksūmas katedrāles baznīcā.

Lai arī šobrīd lasāma tikai digitālā formātā, vietnes Aliens.lv sadaļā “Bibliotēka,” tagad šī etiopu svētā grāmata Jāņa Elsberga tulkojumā ir pieejama arī latviešu lasītājam.

Vēl tikai pavisam īsi par tiem neparastajiem apstākļiem, kādos izdevniecības “Apvārsnis” redkolēģijas loceklis Vilnis Strods pieņēma lēmumu par “Kebra Nagast” tulkošanu latviešu valodā: “Šo tulkojumu es veltu tiem trim nēģeru puikām, kas neļāva man noslīkt, peldot pāri Omo upei 2006.gada 5.novembrī.”

Eposa “Kebra Nagast” tīmekļa adrese:

http://www.aliens.lv/biblio/senie-raksti/12587-kebra-nagast-jeb-keninu-godiba